Prawo korporacyjne

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje:

 • kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i   przekształceń spółek handlowych, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń na dokonanie koncentracji
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • obsługę organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego
 • opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, tworzenia holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych spółek ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego
 • reprezentacja Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach
 • przygotowywanie niestandardowych projektów kontraktów menedżerskich z członkami władz podmiotów gospodarczych
 • kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń