Prawo zamówień publicznych

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje:

  • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
  • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych
  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg  przygotowanie projektów rozstrzygnięć wnoszonych protestów
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów oraz sądami