Prawo upadłościowe i naprawcze

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje:

  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu
  • doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych
  • obsługę prawną realizacji układu