Prawo podatkowe

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa podatkowego obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych
  • udzielanie porad prawnych
  • konsultacje z zakresu podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, podatku od  czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  lokalnych
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach  podatkowych przed organami  skarbowymi, a także w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz  Naczelnym Sądem Administracyjnym