Prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmuje:

  • obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych
  • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych
  • i międzynarodowych
  • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych
  • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  • przygotowywanie umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii
  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji