Prawo pracy i ubezpieczeń

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń obejmuje:

  • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych
  • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych
  • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji, m. in. ocena zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach