Prawo nieruchomości

There are no translations available.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa nieruchomości obejmuje:

  • pomoc przy nabyciu nieruchomości, w tym wybór i lokalizację nieruchomości pod inwestycję, analizę i regulację jej stanu prawnego, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
  • przygotowywanie umów sprzedaży oraz ustanawianie zabezpieczeń
  • tworzenie schematów transakcji nieruchomościowych i projektów infrastrukturalnych oraz ich wdrażanie poprzez redagowanie wszelkich niezbędnych dokumentów prawnych
  • organizację procesu budowlanego, przygotowywanie umów o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania, charakteru i różnych wariantów konstrukcyjnych
  • przygotowywanie umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, sporządzanie regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych, umów najmu, dzierżawy, użytkowania
  • pomoc Klientom w negocjacjach, w tym również z bankami i innymi podmiotami finansującymi
  • reprezentację Klientów przed organami gminy, oraz wydziałami geodezji, architektury, itp., a także Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym